APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

             "(her)inschrijvingen schooljaar 2019-2020
  - vanaf 13 mei (8u00 -
OPEN -) t.e.m. 27 juni -
en van - 21 augustus t.e.m. 30 september -"
 Academie voor Podiumkunsten Gent

Yahoo e-mailadressen worden niet verwerkt!

Tarieven

Domein Muziek

Domein Woordkunst - Drama

Domein Dans

Specialisatie alle domeinen


Specialisatie

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent