APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Woordkunst-Drama

3e Graad

3e Graad ( Jongeren vanaf 12 jaar ) - OPTIE WOORDKUNST-DRAMA

1e leerjaar  tot 3e leerjaar

Woordlab  ( 2 u / week )

 

3e Graad ( Volwassenen ) - OPTIE SPREKEN & VERTELLEN

1e leerjaar  tot 3e leerjaar

Spreken & vertellen   ( 1 u / week )

Woordstudio ( 1 u / week )

De derde graad ( voorheen M1 tot M3 ) bestaat uit 3 leerjaren met 2 lestijden per week.

Gezien de inhoudelijke vernieuwing qua opties en lestijden kan men eventueel vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht (contact : zie link Personeel/Woord) voor meer informatie

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019 
>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd(en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht (contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven
  >> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent