APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Woordkunst-Drama

4Graad

4e Graad - Studierichting Vertolkend Acteur - OPTIE SPELTHEATER

3 leerjaren

Theater ( 1 u / week )

Dramalab   ( 1 u / week )

4 e Graad - Studierichting Vertolkend Acteur - OPTIE VERTELTHEATER

3 leerjaren

Verteltheater –en stemregie  ( 1 u / week )

Dramalab  ( 1 u / week )

4 e Graad - Studierichting Creërend Acteur - OPTIE SPREEK- & VERTELTHEATER

3 leerjaren

Spreken & presenteren   ( 1 u / week )

Dramalab   ( 1 u / week )

4 e Graad - Studierichting Creërend Acteur - OPTIE THEATERMAKER

3 leerjaren

ImprovisatietheaterofTheater maken   ( 1 u / week )

Dramalab   ( 1 u / week )

4e Graad  - Studierichting Theaterregisseur - OPTIE REGIE

3 leerjaren

Spelcoaching  ( 1 u / week )

Theorie vd regie of Theatergeschiedenis of         Theatertechnieken of  dramaturgie  ( 1 u / week )

De vierde graad ( voorheen H1 tot H3 ) bestaat uit 3 leerjaren met keuze uit 3 aparte studierichtingen die elk onderverdeeld zijn in 1 of 2 opties met 2 lestijden per week.

Gezien de inhoudelijke vernieuwing qua opties en lestijden kan men eventueel vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht ( contact : zie link Personeel/Woord ) voor meer informatie.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd (en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht (contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Enkel te raadplegen op
- Tablet - Laptop - Desktop -