APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Kortlopende studierichting

MUZIEKGESCHIEDENIS

4e graad - OPTIE MUZIEKGESCHIEDENIS

3 leerjaren

Muziekgeschiedenis ( 2 u / week ) of modulair

Instrumentkeuze vrijblijvend   ( 1 u / week )

In de vierde graad richten we een kortlopende Studierichting ‘Muziekgeschiedenis’ in.

Deze loopt over 3 leerjaren (2 lestijden per week + vrijblijvend 1u instrument als vervolgtraject ). Afhankelijk zal deze cursus wekelijks of modulair worden gepland, dit is momenteel nog onder voorbehoud. Men kan best vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht Mevr. Annick Corthals (apk.annickcorthals@gmail.com) voor meer informatie.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd(en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht

(contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent