APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Muziek 4 e Graad

4e graad - OPTIE KLASSIEK – studierichtingen Vertolkend of Creërend Muzikant

3 leerjaren

Instrument of zang ( 1 u / week )

* Keuzevak   ( 1 u / week )

* Keuzevakken: Begeleidingspraktijk – Groepsmusiceren instrumentaal of vocaal – orkestlid ‘The Symfuny’ - Muziektheorie – Muziekgeschiedenis - Improvisatie

4 e graad - OPTIE JAZZ POP ROCK – studierichtingen Vertolkend of Creërend Muzikant

3 leerjaren

Instrument of zang ( 1 u / week )

* Keuzevak   ( 1 u / week )

* Keuzevakken: Begeleidingspraktijk – Groepsmusiceren instrumentaal of vocaal – Muziekgeschiedenis – Improvisatie – BP/singer songwriter

De vierde graad ( voorheen H1 tot H3 ) bestaat uit 3 leerjaren met keuze uit 2 aparte studierichtingen die elk onderverdeeld zijn in 2 opties ( Klassiek en Jazz-Pop-Rock ) :

2 lesuren per week bestaande uit 1u instrument + 1u keuzevak.

Vooreerst kiest men steeds voor de studierichting Vertolkend Muzikant. Studenten die dit schooljaar (17’-18’) H3 hebben afgewerkt, kunnen hun traject verderzetten in de studierichting Creërend Muzikant.

Gezien de inhoudelijke vernieuwing qua opties en lestijden kan men eventueel vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht ( contact : zie link Personeel/Muziek ) voor meer informatie.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd (en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht

(contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent