APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Muziek 3 e Graad

3e graad - OPTIE KLASSIEK

1e leerjaar

tot 3e leerjaar

Instrument of zang  ( 1 u / week )

KLASSIEK

Groepsmusiceren  ( 1 u / week )

Instrumentaal of vocaal

of Begeleidingspraktijk

of orkest ‘Junior Symfuny’

* Keuzevak   ( 1 u / week )

* Keuzevakken: Muzikale Culturele Vorming (voorheen AMC)
 Muzikale Culturele Vorming (als vervolgtraject AMV) – Muziektheorie - Improvisatie - Jongerenkoor

3e graad - OPTIE JAZZ  POP ROCK

1e leerjaar
   tot 3e leerjaar

Instrument of zang  ( 1 u / week )

JAZZ-POP-ROCK

Groepsmusiceren  ( 1 u / week )

Instrumentaal of vocaal

* Keuzevak   ( 1 u / week )

* Keuzevakken: Muzikale Culturele Vorming (voorheen AMC) – Improvisatie/akkoordenleer

De derde graad ( voorheen M1 tot M3 ) bestaat uit 3 leerjaren met keuze uit 2 verschillende opties  ( Klassiek en Jazz-Pop-Rock ),  3 lestijden per week bestaande uit 1u instrument, 1u groepsmusiceren instrumentaal of vocaal + 1u keuzevak.

Gezien de inhoudelijke vernieuwing qua opties en lestijden kan men eventueel vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht (contact : zie link Personeel/Muziek) voor meer informatie

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019  
 >>
klik hier <<

Afspraak voor de lestijd(en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht ( contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven
 >> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Enkel te raadplegen op
- Tablet - Laptop - Desktop -