APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Muziek 2e Graad

 

Inschrijven kan als je 8 jaar bent vóór 01/01/2019 of indien je in het 3e leerjaar zit.

2e graad ( Jongeren van 8 -12 jaar )

1e leerjaar tot 4e leerjaar

Muzikale Culturele Vorming  ( 2 u / week )

(voorheen AMV > nu MCV)

Instrument of zang  ( 1 u / week )

KLASSIEK of Jazz Pop Rock

2e graad ( Volwassenen )

1e leerjaar tot 3eleerjaar

Muzikale Culturele Vorming  ( 2 u / week )

(voorheen AMV > nu MCV)

Instrument of zang  ( 1 u / week )

KLASSIEK of Jazz Pop Rock

De tweede graad jongeren ( voorheen L1 tot L4 ) bestaat uit 4 leerjaren en richt zich tot jongeren van 8 tot 12 jaar met 2 lesuren / per week, nl. Muzikale en culturele Vorming ( voorheen AMV ) + 1u instrument klassiek of jazz-pop-rock naar keuze.
De tweede graad volwassenen  (voorheen L1 tot L3) bestaat uit 3 leerjaren.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd INSTRUMENT gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht ( contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent