APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Dans
 4
e Graad

4e Graad OPTIE KLASSIEKE DANS – studierichting Vertolkend Danser of Creërend Danser

3 leerjaren

Danslab ( 3 u / week )

4e Graad OPTIE JAZZ DANS – studierichting Vertolkend Danser of Creërend Danser

3 leerjaren

Danslab ( 3 u / week )

4e Graad OPTIE HEDENDAAGSE DANS – studierichting Vertolkend Danser of Creërend Danser

3 leerjaren

Danslab ( 3 u / week )

De vierde graad ( voorheen H1 tot H3 ) bestaat uit 3 leerjaren met keuze uit 2 aparte studierichtingen die elk onderverdeeld zijn in 3 opties ( Klassiek, Hedendaags & Jazz ) met 3 lestijden per week.

De vierde graad beoogt uitbreiding en verfijning van de technische, creatieve en artistieke vaardigheden. Het tempo en de coördinatie worden flink opgedreven en meerdere opties zijn mogelijk. Gezien de inhoudelijke vernieuwing qua opties en lestijden kan men eventueel vooraf contact opnemen met de betrokken leerkracht ( contact : zie link Personeel/Dans ) voor meer informatie.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent