APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
 Academie
voor Podiumkunsten Gent
 Info
- Domein Dans

1e &  2e Graad

Inschrijven kan als je 6 jaar bent vóór 01/01/2019 of indien je in het 1 e leerjaar zit.

1e graad  ( Jongeren van 6 - 7 jaar )

1e leerjaar ( 6 jaar )

Dansinitiatie of Kunstenbad  ( 1 u / week )

2e leerjaar ( 7 jaar )

Dansinitiatie of Kunstenbad  ( 1 u / week )

Inschrijven kan als je 8 jaar bent vóór 01/01/2019 of indien je in het 3 e leerjaar zit.

2e graad  ( Jongeren van 8 - 12 jaar )

1e lj. tot 4leerjaar

Danslab ( 2 u / week )

De eerste graad ( voorheen L1 / L2 ) bestaat uit 2 leerjaren en richt zich tot kinderen van 6 ( 1ste leerjaar ) en 7 jaar ( 2de leerjaar ) met 1 u / week dansinitiatie of 1 u / per week domeinoverschrijdende initiatie, nl. ‘Kunstenbad’ genoemd.

  • In de dansinitiatie stimuleren we de kinderen in het ontdekken en ontwikkelen van hun lichamelijke moglijkheden op een speelse, creatieve en dansante manier.
  • Het ‘Kunstenbad’ omvat minstens twee verschillende domeinen ( bv. Woordkunst/drama & Muziek of Dans & Woordkunst ). Leerlingen in het ‘Kunstenbad’ zijn jongens en meisjes van 6 en 7 jaar met een gezonde dosis nieuwsgierigheid en interesse voor kunst. Vaak is het een eerste kennismaking met de academie en kiezen zij voor het ‘Kunstenbad’ omdat dit nieuw is of omdat hun keuze voor één specifiek domein ( Muziek – Woordkunst/drama of Dans ) nog niet is bepaald, maar ze in tussentijd niet kunnen stilzitten en reeds willen proeven van verschillende artistieke domeinen ...

 

De tweede graad ( voorheen L3 tot L6 ) bestaat uit 4 leerjaren en richt zich tot jongeren van 8- tot 12 jaar met 2 x 1 lestijd per week. Tijdens dit traject legt men de basis volgens de klassieke normen, hier is het technische aspect belangrijk.

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Online inschrijven

>> klik hier   <<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent