APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

Nieuw - Studieaanbod
  Academie
voor Podiumkunsten  Gent
  Info
- Alle Domeinen
  Kortlopende studierichting
  SPECIALISATIE

SPECIALISATIE MUZIEK

2 leerjaren

Instrument ( 1 u / week )

*Keuzevak uit de vierde graad ( 1 u / week )

SPECIALISATIE DANS

2 leerjaren

Danslab naar keuze ( 2 u / week )

SPECIALISATIE WOORDKUNST-DRAMA

Voor gevorderden is er een kortlopende studierichting ‘Specialisatie’ in elk domein, als vervolgtraject van/of samen te volgen met de vierde graad van het domein.

Deze bestaat uit 2 jaar met 2 lestijden per week. Om toegelaten te worden tot deze kortlopende studierichting moet men voldoen aan bepaalde voorwaarden en vereisten. Voor informatie neemt men best contact op met de betrokken leerkracht ( contact : zie link Personeel )

2 leerjaren

Keuzevak ( 1 u / week )

Keuzevak ( 1 u / week )

Wens je het uurrooster te bekijken en je te informeren over de dagen en de lestijden?

Uurroosters 2018 - 2019

>> klik hier <<

Afspraak voor de lestijd(en) gebeurt NIET via de administratie maar WEL via de betrokken leerkracht (contactadres : zie link ‘personeel’ ).

Online inschrijven

>> klik hier<<

Eenzelfde leerling kan zich voor meerdere domeinen inschrijven,
gebruik voor elke domein het gepaste document.

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent