APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

DANS

- Directie -
Academie voor Podiumkunsten Gent

Anne-Marie VERMAELE

- Directeur

 

Contact :  academiepodiumkunsten.dir(@)stad.gent

 

Peter MERCKX

- Beleidsmedewerker

 

Contact : apk.coordinator(@)gmail.com

 

Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent