APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

Afbeelding Dans bij Academie voor Podium Kunsten

DANS

"(her)inschrijvingen mogelijk t.e.m. 30 september"

- Alle lessen zijn gestart op 1 september -

Vanaf 1 september 2018 start het nieuwe DKO decreet met een totaal vernieuwde structuur.

De Academie voor Podiumkunsten biedt opleidingen aan in drie Domeinen, nl. Muziek, Woordkunst-Drama en Dans. Onze doelstelling is niet alleen creativiteit en kunstbeoefening, maar ook het ontdekken en ontwikkelen van ieders artistieke en culturele vaardigheden.

Inschrijven kan vanaf 6 jaar voor alle domeinen. Voor jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen zijn er afzonderlijke cursussen.

Het nieuwe traject ziet er als volgt uit voor alle domeinen :

1ste graad  > 6- en 7- jarigen

2de graad (voorheen L1 tot L4) >  8- tot 12 jarigen (en cursussen voor volwassenen)

3de graad (voorheen M1 tot M3) > vervolgtraject

4de graad (voorheen H1 tot H3) > vervolgtraject

4de graad > een kortlopende studierichting Muziekgeschiedenis

4de graad > Specialisatie voor alle domeinen

 

Welke vakken worden nu precies aangeboden en hoe ziet elke graad er uit?

Alle informatie per domein en graad alsook de inschrijvingstarieven kan u lezen via de link ‘info/inschrijvingen’.
Klik vervolgens bij elk domein op het bolletje naar keuze.

 

Zijn er toch nog vragen of twijfels?

- Nieuwe leerling > contacteer ons gerust via apk.inschrijvingen@gmail.com

- Huidige leerling > contacteer vooreerst je leerkracht(en)

- Vermeld je opmerking(en) eventueel onderaan in het inschrijvingsformulier

 

Uurroosters 2018-2019

Let wel! De uurroosters blijven gevoelig aan wijzigingen en zijn steeds onder voorbehoud.

Vernieuw telkens de pagina(‘s) bij elk bezoek aan onze website, zodat je steeds de laatste update te zien krijgt.

 

INSCHRIJVINGEN 2018-2019

 

Vanaf 6 jaar initiatie voor alledomeinen. Vanaf 8 jaar Muziek klassiek & jazz pop rock, woordatelier en danslab Vioolles voor 6- en 7- jarigen
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Vanaf 6 jaar initiatie voor alledomeinen. Vanaf 8 jaar Muziek klassiek & jazz pop rock, woordatelier en danslab Vioolles voor 6- en 7- jarigen
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Vanaf 6 jaar initiatie voor alledomeinen. Vanaf 8 jaar Muziek klassiek & jazz pop rock, woordatelier en danslab Vioolles voor 6- en 7- jarigen
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent