APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

Afbeelding Dans bij Academie voor Podium Kunsten

DANS

(her)inschrijvingen schooljaar 2019-2020
 - T
erug OPEN tem 30 september -

Academie voor Podiumkunsten Gent

- Alle lessen starten vanaf maandag 2 september -
- vestiging DE KLIM start 3 september -

De Academie voor Podiumkunsten biedt opleidingen aan in drie Domeinen, nl. Muziek, Woordkunst-Drama en Dans. Onze doelstelling is niet alleen creativiteit en kunstbeoefening, maar ook het ontdekken en ontwikkelen van ieders artistieke en culturele vaardigheden.

Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent