APK

Academie voor

Podium Kunsten

MUZIEK

Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Woord | APK Gent

WOORD

Afbeelding Dans bij Academie voor Podium Kunsten

DANS

- INSCHRIJVINGEN AFGESLOTEN -

De Academie voor Podiumkunsten biedt een opleiding zowel voor Muziek, Woord als Dans. De Academie beschikt over een dynamisch team van hooggeschoolde leerkrachten. De doelstelling is niet alleen creativiteit en kunstbeoefening, maar ook het ontdekken en ontwikkelen van ieders artistieke en culturele vaardigheden.

Inschrijven kan vanaf 6 jaar voor Dans, en 8 jaar voor Muziek en Woord. Jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen krijgen afzonderlijke cursussen.

In de studierichting Muziek is inzicht in het notenschrift een eerste vereiste. In de cursus Algemene Muzikale Vorming wordt de basis gelegd voor het zelfstandig ontcijferen van een partituur en het ontwikkelen van het muzikale gehoor en ritme.

In de studierichting Woord start de cursist met Algemene Verbale Vorming. Hij leert omgaan met taal en fantasie en krijgt meer controle over wat hij zegt en doet en hoe hij beweegt. In een verder stadium kan de cursist kiezen voor voordracht en/of toneel, welsprekendheid.

In de studierichting Dans staan Algemene Artistieke Bewegingsleer en Artistieke Training op het menu, telkens twee uur per week. Zowel klassiek als jazz- en hedendaags ballet wordt hierin verwerkt, naargelang de voorkeur en ambitie van de cursist.

 

De jaarlijkse concerten en audities, festivals, theaterbezoeken en activiteiten staan garant voor een brede waaier aan mogelijkheden.

Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Woord | APK Gent
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent
Muziek | APK Gent
Woord | APK Gent
Logo Stad Gent | APK Gent
Logo | APK Gent
Muziek Academie voor Podium Kunsten Gent